Документи

Для одержання грифа та свідоцтва МОН автор, видавництво або інші фізичні та  юридичні  особи  звертаються     з листом-клопотанням  до Інституту.  За проханням автора (виробника) навчально-наочних   ігрових   посібників   на   підставі   рішення Міжвідомчої художньо-технічної ради з іграшок та навчально-наочних ігрових посібників  лист-клопотання  до  Інституту  може  подавати Державний музей іграшки.

У   листі-клопотанні  зазначають:  повну  назву  та  вид навчального видання,  засобу навчання чи  навчального  обладнання, автора   (авторів),  кому  адресована  книга,  засіб  навчання  чи навчальне  обладнання,  тип  навчального  закладу  відповідно   до освітнього   чи   освітньо-кваліфікаційного  рівня, відповідність видання навчальній  програмі  із  зазначенням  предмета  чи  курсу (дисципліни), дотримання державних і галузевих стандартів на виріб (для засобів навчання і навчального обладнання).

 

Для навчальних видань до листа-клопотання додають:

 • попередньо відредагований   рукопис   у   двох    примірниках українською мовою (для навчальних закладів з навчанням українською мовою) або мовою національної меншини (для навчальних  закладів  з навчанням мовами національних меншин);
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • відповідь авторів на зауваження рецензентів (за наявності);
 • редакційний висновок  (якщо  рукопис  подає  видавництво),  у якому   дається   оцінка   якості   рукопису,  його  відповідності навчальній програмі,  зазначаються актуальність та  оригінальність навчальної книги;
 • відомості про авторів (прізвище,  ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання (за наявності).

Для засобів  навчання  та обладнання навчального і загального призначення до листа-клопотання додають:

 • зразки (макети,   авторські   оригінали,   кольорові  проби), компакт-диски в повному комплекті для  забезпечення  їх  огляду  з метою проведення експертизи та випробування у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • відповідь автора на зауваження рецензентів (за наявності);
 • редакційний висновок (для друкованих засобів навчання: стінні карти,  атласи,  навчальні  таблиці тощо) або протокол випробувань (для навчального обладнання), у якому дається оцінка якості засобу навчання  (обладнання)  із  зазначенням  відмінностей  виробу  від існуючих видів продукції навчального призначення;
 • методичні рекомендації  щодо використання засобу навчання або навчального обладнання у навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію   (технічні  умови,  технічний опис) на виріб (або комплект чи комплекс) з попереднім погодженням їх  з  головною  організацією  МОН з питань стандартизації засобів навчання і обладнання закладів освіти в установленому порядку;
 • технічний паспорт на виріб (на конкретний вид продукції);
 • копії санітарно-гігієнічного висновку;
 • копії сертифіката    відповідності    системи   УкрСепро   на продукцію,  що входить  до  Переліку   продукції,   що   підлягає обов’язковій   сертифікації   в   Україні,  затвердженого  наказом Держспоживстандарту України від 01.02.2005  N  28  (  z0466-05  ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 04.05.2005 за N 466/10746;
 • інструкцію з  інсталяції   або   настанову   користувача   до електронного засобу навчального або загального призначення;
 • відредаговану інформацію  текстового  матеріалу  електронного засобу навчального або загального призначення (може надаватися на паперовому носії).

Для навчально-наочних  ігрових посібників до листа-клопотання додаються:

 • зразки (макети,   авторські  оригінали,  кольорові  проби)  у повному комплекті у двох примірниках;
 • рецензії не менше двох фахівців відповідної галузі знань;
 • методичні рекомендації щодо  використання  навчально-наочного ігрового посібника в навчально-виховному процесі;
 • проектно-технічну документацію  (технічні  умови,   технічний опис), погоджену з Міжвідомчою художньо-технічною радою;
 • копія санітарно-гігієнічного висновку;
 • висновок науково-технічної      та     психолого-педагогічної експертизи Міжвідомчої художньо-технічної ради;
 • витяг із  протоколу  засідання Міжвідомчої художньо-технічної ради щодо погодження авторського зразка.

Нормативна база

 

Наказ МОН від 20.07.2020 № 931 “Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2020 за № 1119/35402