Збірник завдань з перевірки навчальних досягнень з української мови – серія “Перевірка предметних компетент ностей для 3 класу