Навчальні посібники з арабської мови у кількості 2 прим.