Навчальні програми курсів за вибором для 8-11 класів ЗЗСО у кількості 4 прим.