Рукописи навчально-методичних посібників з української мови та літератури у кількості 18 прим.