Посібник “Практикум з курсу “Загальна географія” для 6 класу з додатками: зошит для самостійних та контрольних робіт; зошит з підсумковими контрольними роботами