НМК “Шляхи пізнання істини” для дітей дошкільного і шкільного віку – 8 прим.