Рукописи: -освітня програма “Веселка” для ЗДО (груп)компенсуючого типу для дітей з порушеннями зору ; -методичні рекомендації до освітньої програми “Веселка” з додатками; -хрестоматія до освітньої програми “Веселка”; -робочі зошити з офтальмопедії та графомоторики для дітей з порушеннями зору дошкільного та молодшого шкільного віку