Навчальний посібник до вивчення курсу “Корекція мовлення” (2-ий рік вивчення курсу)