Навчально-методичний посібник “Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу”Мистецтво“ у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу ”