Навчальна програма курсу за вибором (вибірковий модуль) для 1-4 класів “Раннє програмування”