Посібники з англійської мови у кількості 5 прим. для 3-4 , 5-6 класів та літературна мозаїка – 2 прим. для 5-6 класів