Навчальні програми до курсів за вибором: -”Основи управління виробничим підприємством”; -”Економіка використання водних ресурсів”