Посібник з алгебри для 9 класу “Основи комбінаторики, теорії ймовірності та статистики”