Навчально-довідниковий посібник “Польсько-український лінгвоукраїнознавчий словник” для учнів старших класів ЗЗСО з польською мовою навчання