Навчальний посібник “Загальна хімія. Теорія і тестові завдання”