Програма спецкурсу “Підготовка педагогів до формування здоров`язбережувальної компетентності дітей дошкільного віку”