Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму “Фольклористика”