Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експерементального напряму “Всесвітня історія”