Методичний посібник “Робоча книга корекційного психолога”