Навчально-методичний посібник “Організація і методика здоров`язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 3-4 класи”