Навчальна програма для гуртків напрямку технічної естетики позашкільної освіти “Природа і творчість” (6 років навчання)