Навчальний посібник “Україна і світове господарство” для практичних робіт і досліджень та тематичного контролю навчальних досягнень учнів 9 класу