Навчальна програма курсу за вибором “Фізіологія рослин”