Посібник “Ціннісні орієнтири навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах”