Навчально-методичний посібник “Розвиток здоров`язбережувальних компетентностей молоді”