Навчальний посібник «Прописи до «Букваря» М.С. Вашуленка, О.В. Вашуленко» ( у 2-х час тинах) для 1 класу